Aktuellt - startsida

Här kan du läsa generella nyheter som rör dig som är studerande.


Utbytesstuderande får högre inkomster än andra studerande

Utbytesstuderande är oftare sysselsatta och får högre inkomster jämfört med andra studerandegrupper. De är även riktigt bra på att betala tillbaka på studielånen.

Publicerad:2017-11-14 09:28

Varning för bluff-samtal

Har du fått ett samtal från någon från CSN som säger att hen har "dåliga nyheter om ditt studiestöd”? Just nu förekommer det sådana bluff-samtal.

Många personer med studielån hamnar hos Kronofogden i onödan

Fyra av tio med studielånsskulder hos Kronofogden har så låga inkomster att de kan ha rätt att skjuta på återbetalningen till CSN. Under 2016 motsvarade det cirka 38 000 personer.

Publicerad:2017-10-26 06:35

Enkätundersökningar från CSN

CSN genomför just nu flera enkätundersökningar för att undersöka hur våra kunder upplever vår service. Undersökningarna riktar sig till dig som studerar med studiehjälp eller studiemedel, till dig som befinner dig mellan studier och återbetalning samt till dig som har studielån att betala tillbaka.

Studerande med utländsk bakgrund tar mer sällan studielån

Studerande med utländsk bakgrund tar mer sällan studielån än andra studerande med studiemedel. Dessutom lånar högskolestuderande i högre utsträckning än studerande på komvux, visar en ny undersökning från CSN.

Publicerad:2017-09-22 12:00

Studiemedlen höjs något 2018 till följd av högre prisbasbelopp

Regeringen vill höja studiebidraget på gymnasiet

Regeringen föreslår en höjning av studiebidraget för gymnasieelever med 200 kronor i månaden. En höjning av bidragsdelen i studiemedlet föreslås också - med cirka 300 kronor i månaden.

Publicerad:2017-09-20 15:12

Är du drabbad av jordbävningen i Mexiko City?

Du som studerar i Mexiko City eller i dess närhet och vill resa hem på grund av jordbävningen.

Fortsatt hög andel elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk

Drygt 25 500 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,9 procent av alla elever. Nivån är den samma som i fjol – rekordhög.

Publicerad:2017-07-13 09:26

Studiestartsstödet ger arbetslösa möjligheter att komma igång med studier

Från och med den 2 juli finns ett nytt studiestöd – studiestartsstödet. Det är ett verktyg som Arbetsförmedlingen och kommunerna ska kunna använda för att rekrytera personer som är arbetslösa och som behöver läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb.

Studerande ser mer allvarligt på bidragsbrott

Studerande tycker att det är allvarligare med felaktiga utbetalningar av studiestöd nu än tidigare. En högre andel anger också att de skulle betala tillbaka pengar som de fått felaktigt. Det visar ny kartläggning från CSN.

Publicerad:2017-06-22 07:00

Studerande ger gott betyg till yrkeshögskolan

Studerande vid yrkeshögskolan är mer nöjda med sin studiesituation än studerande vid högskolan. De upplever även mer sällan stress.
Däremot tycker studerande på yrkeshögskolan att de har en tuffare ekonomisk situation jämfört med studerande på högskolan.

Publicerad:2017-06-15 07:00

SMS-utskick idag med anledning av ändring av krav för att betala ut studiemedel

SMS-utskick som endast berör dig som inte fått din utbetalning men lämnat studieförsäkran.

Tyck till om vår betasajt för nya csn.se!

Vi bygger en ny webbplats! Du som användare kan testa vår betasajt och berätta vad du tycker om den. Vi är nyfikna på att ta del av dina åsikter!

Viktig information till dig som betalar med e-faktura hos Swedbank och Nordea

Automatisk förfallodagsbetalning av CSN:s e-faktura fungerar inte. Det innebär att du omgående behöver registrera en ny begäran om autodragning.

Ökad skuldsättning bland studerande

CSN har nu publicerat sin årsrapport om studiestöden och återbetalningen av studielån. Av rapporten framgår bland annat att skuldsättningen ökar kraftigt bland de studerande som ska börja betala tillbaka sina lån.

Varning för bluff-samtal

Förbättrad återbetalning av studielånen bland bosatta utomlands

Utomlands bosatta låntagare betalar en högre andel av de årliga avgifterna på studielånen än tidigare.
Sannolikheten att få problem med studielånen är högre för vissa låntagare, bland annat för personer med låg utbildning och låntagare som bor i USA.

Publicerad:2017-03-31 08:14

Ett nytt studiestartsstöd ökar chansen till utbildning och jobb

Regeringen har föreslagit att ett nytt rekryterande studiestöd ska införas i juli 2017 som en del i kunskapslyftet. Regeringen har nu lagt fram en proposition om detta till riksdagen.

Färre får studiemedel

Färre personer får studiemedel. Totalt fick cirka 471 000 personer studiemedel under 2016.

Publicerad:2017-03-14 13:29

Om du blir sjuk eller behöver vabba

Om du har studiemedel och inte kan studera på grund av att du är sjuk eller är hemma för vård av barn, är det viktigt att du anmäler det. Gör det redan första frånvarodagen, så att du inte missar dina rättigheter.

Studerar du i USA?

USA har beslutat att tillfälligt neka medborgare i Iran, Irak, Libyen, Jemen, Somalia, Sudan och Syrien inresa i USA. Om du studerar med studiemedel och har ett medborgarskap i något av dessa länder, finns det några saker som kan vara bra att veta.

CSN vill stärka återbetalningen av studielån genom nya internationella avtal

CSN efterlyser internationella avtal för att förbättra återbetalningen av studielån. CSN vill även att det skapas en ny folkbokföring för utlandsbosatta personer. I den bör det finnas kontakt- och adressuppgifter som alla myndigheter kan använda.

Publicerad:2017-09-18 13:42

Uppsala län har de högsta studieskulderna

Den här tiden på året får cirka 1,5 miljoner personer besked om sina studieskulder. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 212 miljarder kronor.

Publicerad:2017-01-17 11:00

Årsbesked på gång

Under januari skickar CSN ut årsbesked till drygt 1,6 miljoner låntagare. Vi skickar också ut betalningsplaner. Senast den 27 januari ska alla ha fått sina årsbesked och betalningsplaner. Undantag kan förekomma hos låntagare som är bosatta utomlands.

Obetalda studielån i utlandet krävs in via tillgångar i fastigheter i Sverige

CSN testar en ny metod för att få in pengar från utlandsbosatta låntagare som inte betalar tillbaka studielånen. Via Lantmäteriet har CSN börjat undersöka om låntagarna har tillgångar i form av fastigheter. Och resultatet är hittills gott.

Publicerad:2016-12-16 06:30

Vi skickar ut en enkät i samarbete med Sifo

Den 7 december skickar Sifo på uppdrag från oss ut en enkät. Den innehåller frågor om inställningen till CSN och återbetalning av studielån.

Rekordlåg ränta för studielån

Regeringen har beslutat om att sänka räntan för studielånen till 0,34 procent för 2017. Det är 0,26 procentenheter lägre än 2016 års ränta och den lägsta räntenivån någonsin.

Kvinnor som studerar mer försiktiga att ta studielån än män

Kvinnor som studerar med studiemedel är mer avvaktande till att ta studielån jämfört med män.

Publicerad:2016-12-02 10:00

Högst andel med lärlingsersättning i Västerbotten och Västernorrland

Förra läsåret fick 7 800 studerande lärlingsersättning på gymnasiet, det innebär en kraftig ökning jämfört med läsåret före. Högst andel elever får lärlingsersättning i Västerbotten och Västernorrland.

Publicerad:2016-11-17 06:00

Studiestartsstöd ska underlätta för arbetslösa att börja studera

Regeringen har föreslagit att ett nytt bidrag för studier ska införas den 1 juli 2017. Bidraget kallas studiestartsstöd. Syftet är att fler långtidsarbetslösa med stort utbildningsbehov ska börja studera och därmed stärka sina möjligheter till arbete. Förslaget ska beslutas under våren 2017.

Mer inbetalningar på studielån från utlandsbosatta

CSN:s utökade arbete med att driva in studielån i utlandet börjar nu ge resultat. En högre andel låntagare betalar in när CSN får kontakt med dem, och CSN:s utökade inkassoåtgärder världen över genererar mer inbetalningar.

Publicerad:2016-11-13 12:00

Vi genomför kundundersökningar under hösten

Från och med vecka 36 till och med december i år gör vi fyra kundundersökningar.

Bluff-brev i omlopp

En person har fått ett brev där det står att CSN har bytt bankgironummer och att inbetalningar till CSN ska göras till det nya bankgironumret. Detta är ett bluff-brev och kommer inte från CSN.

Du som studerar i Turkiet eller Frankrike kan få merkostnadslån för att resa hem

Du som studerar i Turkiet eller Frankrike och vill åka hem på grund av händelserna den 14 och 16 juli, kan få merkostnadslån för en extra tur-och-retur-resa.

Rekordmånga får studiebidraget indraget på grund av skolk

Drygt 24 000 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,8 procent av alla elever. Det är en ökning jämfört med föregående läsår.

Publicerad:2016-07-14 09:25

Nu finns CSN på Facebook

På CSN:s Facebook-sida får du aktuell information om pengar du kan få och låna när du studerar och om vad som gäller när du ska betala tillbaka lånet. På vår sida hittar du också svar på vanliga frågor och tips om studieekonomi.

Hur påverkas studiestödet av Brexit?

Studerar du i Storbritannien eller är du därifrån och studerar i Sverige? Då kanske du funderar på hur det blir med studiestödet. Här kan du läsa mer om detta.

Christina Forsberg ny generaldirektör för CSN

Christina Forsberg har utsetts av regeringen till ny generaldirektör för CSN. Hon får ansvaret för det svenska studiestödet och dess cirka två miljoner kunder de närmaste sex åren.

Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd

Regeringen föreslår ett nytt studiestartsstöd. Stödet ska omfatta cirka 15 000 personer och föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Publicerad:2016-06-02 16:24

CSN kommenterar rapport från Riksrevisionen

Riksrevisionen lyfter i en ny rapport fram att CSN bör vidta åtgärder för att höja inbetalningarna från utlandet.
- Det är ett av våra viktigaste uppdrag. För närvarande genomför vi en rad åtgärder för att få fler låntagare i utlandet att betala, säger Boel Magnusson, chef för CSN:s inbetalningsavdelning.

Publicerad:2017-09-18 13:48

Högre andel av de studerande tar studielån

En högre andel av de studerande väljer att ta studielån för att finansiera sina studier. Och fler väljer att studera ekonomi i utlandet. Det visar CSN:s nya årsrapport.

Publicerad:2016-04-28 07:30

Film om studieekonomi

Se filmen Så fixar du ekonomin.

Flykting - vilket stöd kan du få från CSN?

Som flykting kan du ha rätt till bidrag och lån för studier från CSN. Du kan även ha rätt till hemutrustningslån för att kunna köpa möbler och köksutrustning till ditt hem. Nu har vi förbättrat informationen om vilket stöd flyktingar kan få från CSN.

Lägre andel studerande upplever att ekonomin är bra

Studerande är mindre nöjda med sin ekonomiska situation än tidigare. Det visar en ny återkommande undersökning från CSN.
Samtidigt mår de flesta studerande bra. Kvinnor som studerar upplever oftare än män olika former av hälsobesvär.

Publicerad:2016-03-16 09:15

Visualisering av stadens möjligheter vann Hack for Sweden Award 2016

Under helgen har 22 lag under ett dygn tävlat om vem som är bäst på att skapa nya digitala tjänster och lösningar med hjälp av öppen data. CSN var en av ett 20-tal partners i arrangemanget som bidrog med data till tävlingen. Fullt ös arbetslös hette de lag som presenterade en lösning baserat på CSN:s data. Segrande ur striden gick däremot det lag som visade hur man kan se olika städers möjligheter.

Publicerad:2017-09-18 13:59

Yngre män avbryter oftast studierna på komvux

Tusentals studerande på komvux avbryter helt eller delvis studierna varje år. Män i de yngre åldrarna är den grupp som oftast avbryter sina studier.
Vanligaste orsakerna till avbrotten är bristande motivation eller ett arbete konkurrerar med studierna, visar en ny rapport från CSN.

Publicerad:2016-03-07 09:00

Fortsatt högtryck i studiestödet

Rekordmånga personer fick studiemedel för eftergymnasiala studier under 2015. Däremot minskar antalet studerande som har studiemedel på gymnasiet något. Det visar CSN:s årsredovisning.

Publicerad:2016-03-03 10:00

CSN kontrollerar inkomster för 2014

CSN kontrollerar inkomst för dig som haft studiestöd under 2014.

Stor ökning av studerande som får avslag på sina studiemedel

Knappt en tiondel av alla studerande med studiemedel får idag avslag på sina studiemedel på grund av bristande studieresultat. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2009/10, visar en ny rapport från CSN.

Publicerad:2016-02-05 06:45

Uppsala län har de högsta studieskulderna

Den här perioden får cirka 1,5 miljoner personer besked om sina studieskulder. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 207 miljarder kronor. Betydligt fler låntagare gör nu förtida inbetalningar på sina studielån.

Publicerad:2016-01-27 09:00

Antalet äldre med studiemedel ökar

Antalet personer som studerar med studiemedel och är över 45 år har ökat med 3 000 personer om året. Orsaken är dels att åldersgränsen för studiemedel har höjts, dels att det totala antalet studerande med studiemedel har ökat.

Publicerad:2016-01-16 11:00

Rekordlåg ränta på studielånen

Regeringen har beslutat om att sänka räntan för studielånen till 0,6 procent för 2016. Det är 0,4 procentenheter lägre än 2015 års ränta. Studielånsräntan blir nu den lägsta någonsin.

Högre bidrag för kompletterande pedagogisk utbildning på högskolan

Reglerna kring studiemedel har förändrats för dig som studerar på högskolan och läser en Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik. Det innebär att du har rätt till ett högre bidrag.

Snabbare ansökan med mobilt bank-id

Med ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation kan du skicka in din studiemedelsansökan direkt på webben – och därmed få ditt beslut snabbare. Att skaffa mobilt bank-id är enkelt och kostar ingenting.

Se film från Almedalen - seminariet Skola, skolk och skulder

CSN har tillsammans med Kronofogden arbetat för att minska antalet gymnasieelever som överförs till Kronofogden för återkrav på studiebidrag. På seminariet berättar vi om det lyckade samarbetet.

Skola, skolk och skulder – om ett lyckat myndighetssamarbete

Varje år får cirka 21 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Många måste betala tillbaka och riskerar även att få en betalningsanmärkning. CSN och Kronofogden berättar i Almedalen om vad man gör för att hjälpa de här ungdomarna.

CSN aktiv medlem i nybildade E-samverkansprogrammet

E-samverkansprogrammet är ett nytt samarbete för fortsatt digital samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting. Programmet tar vid efter E-delegationen och CSN är en aktiv medlem.

CSN-chef utsedd till Årets Chef 2015

Christina Forsberg, avdelningschef på CSN, har utsetts till Årets Chef vid Chefgalan i Stockholm. Hon får priset för sitt mod och sin uthållighet samt för att ha lyckats att få medarbetarna att sätta medborgaren i centrum.

Sommarstudier

Ska du studera i sommar? Du kan få studiemedel för sommarkurser och för examensarbete under sommaren. Läs mer om villkoren och vad du behöver tänka på exempelvis när det gäller fribeloppet.