Högre bidrag för kompletterande pedagogisk utbildning på högskolan

Den 3 augusti 2015 förändrades reglerna kring studiemedel för den grupp studerande på högskolor som läser en Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap eller teknik. Det innebär att dessa studerande har rätt till ett högre bidrag.

Att tänka på för dig som ska ansöka om studiemedel

Nedan följer några viktiga saker att beakta när det gäller det högre bidraget för dig som studerar vid en KPU som leder till en ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap eller teknik.

Välj rätt utbildning

Se till att välja rätt utbilning när du ansöker om studiemedel. Du ska välja den utbildning som heter Kompletterande ped lärarutb – inrikt ma/fy/ke/bi/nat/tek.

Ladda ner intyget

För att få det högre bidraget behöver du ladda ner intyget som PDF på csn.se. Hämta Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 2442W

Skolan intygar

Se till att din skola skriver under intyget att du är antagen till den aktuella utbildningen och bifoga det i din ansökan till CSN.

Du som redan har ansökt om och fått studiemedel med en ordinarie bidragsdel

Du ska logga in på Mina sidor och byta till utbildningen som heter Kompletterande ped lärarutb – inrikt ma/fy/ke/bi/nat/tek.samt skicka in blankett 2442W enligt ovan.

Mer information:

Läs mer om högre bidraget

Senast uppdaterad: 2015-09-15