CSN kontrollerar inkomster för 2014

Just nu kontrollerar CSN inkomster för dig som haft studiestöd under 2014. Det gör vi genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat i din studiemedelsansökan med de uppgifter vi fått från Skatteverket.

Om du haft studiestöd under 2014 och samtidigt haft inkomster över fribeloppet, kan du ha fått för mycket studiemedel. Du kommer då att få ett brev från oss där vi ber dig visa hur din inkomst varit fördelad under året. Det behöver vi veta eftersom vi tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket gäller för hela året. Tänk på att du måste redovisa inkomsten för hela året, även om du bara haft studiemedel för ett kalenderhalvår. Vi skickar ut breven under vecka 8-10.

Har du tjänat för mycket?

Om du haft högre inkomst än vad du meddelat CSN, kan du ha fått för mycket studiestöd. Det är högst 61 procent av den del av inkomsten som överstiger fribeloppet som kan ha betalats ut för mycket. Det som du fått ut för mycket ska betalas tillbaka. Det kallas för återkrav. Om du får ett återkrav måste du också betala ränta samt en expeditionsavgift på 100 kronor per år och återkrav.

Om du har svårt att betala tillbaka hela beloppet på en gång, kan du kontakta CSN för att diskutera en betalningsplan. Tänk på att du inte kan få mer studiestöd om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår.

Har du frågor om dina inkomstuppgifter, ska du kontakta Skatteverket. CSN kan inte ändra de uppgifter vi får från dem.

Mer information

Läs mer om inkomster och fribelopp samt om inkomstkontroller:

Inkomst och fribelopp (högskola)

Inkomst och fribelopp (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Inkomst och fribelopp (övriga utbildningar)

Inkomst och fribelopp (studerande utomlands)

I tabellen nedan ser du hur hög inkomst du fick ha i förhållande till hur många veckor med studiemedel du fått under 2014.

Om du tjänade mer än fribeloppet, måste du betala tillbaka det du fått för mycket. Det är högst 61 procent av den del av din inkomst som överstiger fribeloppet som du ska betala tillbaka.

Exempel på fribelopp i kronor

Antal veckor med

studiemedel under

kalenderhalvåret

Heltid,

kr

75 procent,

kr

50 procent,

kr

5 150 542 155 861 161 247
10 129 030 139 744 150 502
15 107 519 123 627 139 757
16 103 216 120 403 137 608
17 98 914 117 180 135 459
18 94 611 113 957 133 311
19 90 309 110 733 131 162
20 86 007 107 510 129 013
21 81 704 104 286 126 864
22 77 402 101 063 124 715
23 73 100 97 839 122 566
24 98 797 94 616 120 417
25 64 495 91 392 118 268
26 60 193 88 169 116 119
Senast uppdaterad: 2016-02-22