Hur påverkas studiestödet av Brexit?

Studerar du i Storbritannien? Eller är du därifrån och studerar i Sverige? Då kanske du funderar på hur det blir med studiestödet.

De nuvarande reglerna för studiestöd gäller tills Storbritannien formellt har lämnat EU och förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är klara. Det innebär att du som sökt och fått studiemedel för studier i Storbritannien får studiemedel precis som vanligt, enligt det beslut du fått från CSN.  Även du som nu söker för nästa läsår (2016/17) kommer att prövas enligt nuvarande regler.

Studiemedlen betalas ut i svenska kronor och påverkas inte direkt av pundets valutakurs.

Vad händer sedan?

När Storbritannien har lämnat in sin begäran om utträde påbörjas förhandlingarna om hur den nya relationen med EU ska se ut. Detta kan ta upp till två år. Först när förhandlingarna är klara vet vi hur studiestödet påverkas.

Det är till viss del olika regler för studiestöd om du studerar inom eller utanför EU/EES. Även reglerna för utländska studerande som ansöker om svenskt studiestöd skiljer sig åt beroende på om personen är medborgare i EU/EES eller inte.

Statistik

Förra året fanns det cirka 5 500 svenska studerande i Storbritannien som fick studiestöd från CSN. Cirka 280 medborgare från Storbritannien fick rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige.

Senast uppdaterad: 2016-06-27