Vi genomför kundundersökningar under hösten

Undersökningarna görs för att se hur vi bäst kan möta dina och andra kunders önskemål på vår service. Från och med vecka 36 till och med december i år gör vi fyra kundundersökningar. Under denna period kan du få en enkät hemskickad till dig, antingen via post eller via e-post. Om du får enkäten betyder det att du slumpmässigt valts ut att representera din grupp av studerande respektive återbetalare. Vi hoppas då att du kan ge oss några minuter av din tid och besvara frågorna.

Genom dina synpunkter och förbättringsförslag hjälper du oss att utveckla vår service.  

Senast uppdaterad: 2016-09-07