Vi skickar ut en enkät i samarbete med Sifo

Den 7 december skickar Sifo på uppdrag från oss ut en enkät. Den innehåller frågor om intställningen till CSN och återbetalning av studielån.

Vi har beställt undersökningen för att få veta mer om vad allmänheten har för inställning till återbetalning av studielån. Resultatet kommer att användas som underlag till vad vi behöver arbeta vidare med för att öka inbetalningarna av studielån.

Vi hoppas att du som fått en enkät från Sifo kan ge oss några minuter av din tid och besvara frågorna. Genom dina svar och synpunkter hjälper du oss att utveckla vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 2016-12-07