CSN kontrollerar inkomster för 2015

Just nu kontrollerar CSN inkomster för dig som haft studiestöd under 2015. Det gör vi genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat i din studiemedelsansökan med de uppgifter vi fått från Skatteverket.

Om du haft studiestöd under 2015 och samtidigt haft inkomster över fribeloppet, kan du ha fått för mycket studiemedel. Du kommer då att få ett brev från oss där vi ber dig visa hur din inkomst varit fördelad under året. Det behöver vi veta eftersom vi tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket gäller för hela året. Tänk på att du måste redovisa inkomsten för hela året, även om du bara haft studiemedel för ett kalenderhalvår. Vi skickar ut breven under vecka 8-10.

Har du tjänat för mycket?

Om du haft högre inkomst än vad du meddelat CSN, kan du ha fått för mycket studiestöd. Då måste du betala tillbaka det du fått för mycket. Det kallas för återkrav. Om du får ett återkrav måste du också betala ränta samt en expeditionsavgift på 100 kronor per år och återkrav.

Om du har svårt att betala tillbaka hela beloppet på en gång, kan du kontakta CSN för att diskutera en betalningsplan. Tänk på att du inte kan få mer studiestöd om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår.

Har du frågor om dina inkomstuppgifter, ska du kontakta Skatteverket. CSN kan inte ändra de uppgifter vi får från dem.

Mer information

Läs mer om inkomster och fribelopp samt om inkomstkontroller:

Inkomst och fribelopp (högskola)

Inkomst och fribelopp (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Inkomst och fribelopp (övriga utbildningar)

Inkomst och fribelopp (studerande utomlands)

I tabellen nedan ser du hur hög inkomst du fick ha i förhållande till hur många veckor med studiemedel du fått under 2015.

Om du tjänade mer än fribeloppet, måste du betala tillbaka det du fått för mycket.

Exempel på fribelopp i kronor
Antal veckor med studiemedel under kalenderhalvåret Heltid 75 procent 50 procent
5 150 881 156 212 161 610
10 129 321 140 059 150 841
15 107 761 123 905 140 072
16 103 449 120 675 137 918
17 99 137 117 444 135 765
18 94 825 114 213 133 611
19 90 513 110 983 131 457
20 86 200 107 752 129 303
21 81 888 104 521 127 149
22 77 576 101 290 124 996
23 73 264 98 060 122 842
24 68 952 94 829 120 688
25 64 640 91 598 118 534
26 60 328 88 368 116 380
Senast uppdaterad: 2017-02-20