Studiemedlen höjs något 2018 till följd av högre prisbasbelopp

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2018 till 45 500 kronor. Det är en ökning med 700 kronor jämfört med 2017. Detta innebär att studiemedelsbeloppen blir något högre 2018.

För dig som studerar innebär detta att du vid en vanlig utbetalning för fyra veckors heltidsstudier får 156 kronor mer i bidrag och lån under 2018 jämfört med i år, från 10 016 kronor till 10 172 kronor.

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift

Maxbeloppen för hur mycket du kan låna för undervisningsavgift under den totala studietiden ökar också. De beräknas utifrån det totala antalet veckor som du har rätt till studiemedel samt utifrån prisbasbeloppet. Undervisningsavgifter är vanligast vid utlandsstudier.

För studier på eftergymnasial nivå (240 veckor) blir maxbeloppet 349 440 kronor under år 2018 jämfört med 344 064 kronor i år. För studier på gymnasial nivå (80 veckor) blir maxbeloppet 116 480 i stället för 114 688 kronor.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet är ett belopp som regeringen beslutar om varje år och som hänger samman med det allmänna prisläget. Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av studiemedelsbelopp, föräldrapenning, sjukersättning och garantipension.

Senast uppdaterad: 2017-09-22