Enkätundersökningar från CSN

CSN genomför just nu flera enkätundersökningar för att undersöka hur våra kunder upplever vår service. Undersökningarna riktar sig till dig som studerar med studiehjälp eller studiemedel, till dig som befinner dig mellan studier och återbetalning samt till dig som har studielån att betala tillbaka.

Vi genomför även en undersökning om de studerandes ekonomiska och sociala situation. Den riktar sig till dig som studerar, oavsett vilken ålder du är i och om du studerar med eller utan studiestöd. Undersökningen genomförs vartannat år på uppdrag av regeringen.

Våra undersökningar genomförs i samarbete med Netigate. Om du har fått en enkät har du blivit slumpmässigt utvald att delta i undersökningen och vi hoppas att du deltar i den. Har du fått en pappersenkät ber vi dig fylla i den och använda det bifogade svarskuvertet. Du kan också besvara enkäten digitalt genom att gå in här och logga in med inloggningsuppgifterna som finns i brevet. Om du har fått enkäten med e-post använder du länken i e-brevet.

Har du frågor eller synpunkter om undersökningen kan du skicka e-post till enkat@csn.se.

Senast uppdaterad: 2017-10-17