Aktuellt - återbetalning av lån

Här kan du läsa nyheter om återbetalning av lån.


Viktig information till dig som betalar med e-faktura hos Swedbank, Handelsbanken och Nordea

Automatisk förfallodagsbetalning av CSN:s e-faktura fungerar inte. Det innebär att du omgående behöver registrera en ny begäran om autodragning.

Hade du inkomster utanför Sverige under 2013?

Under de närmaste veckorna kommer CSN att skicka ut blanketter till dig som är återbetalare och som haft inkomster utanför Sverige under 2013. Vi vill att du ska skicka in intyg om dina inkomster.

Nya tjänster för dig som betalar tillbaka

Nu finns nya möjligheter i Mina sidor för dig som betalar tillbaka på dina studielån. Du kan själv ändra till månadsbetalning. Om du har svårt att betala med hänsyn till inkomst, kan du ansöka om att betala mindre. Dessutom möts du av en personlig översikt av dina ärenden när du loggar in.

Ny tjänst i appen

Nu har vår app CSN Mina sidor uppdateras med en ny tjänst för dig som är återbetalare. I tjänsten kan du se beloppen i din betalningsplan och de betalningar som du gjort under året.

För dig som har haft samordnad betalning med årlig förlängning

Från och med 2014 är det inte längre möjligt att få årlig förlängning av din samordnade betalning. Om du vill fortsätta samordna betalningarna för dina lån, måste du numera ansöka om det för ett år i taget.

Belopp som dragits via autogiro i januari

För dig som betalar varje månad med autogiro och om din betalningsplan har förändrats mellan den 23 januari och 31 januari, har beloppet som dragits via autogiro i januari inte justerats. Om det dragits ett högre belopp än du ska betala enligt din nya betalningsplan, kan du begära att få tillbaka det du betalat för mycket.

Har du har svårt att betala på ditt lån?

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan du ansöka om nedsättning. Det innebär att du kan få betala mindre på ditt lån under en tid.

Varför har jag fått ett belopp att betala trots att jag studerar?

Om du fått ett årsbelopp att betala trots att du studerar, kan det bero på att du fått ett beslut om studiemedel som bara gäller en del av året.

Jag har svårt att betala. Kan jag få betala mindre?

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan du ansöka om nedsättning. Det innebär att du kan få betala mindre på ditt lån under en tid.