Hade du inkomster utanför Sverige under 2013?

Under de närmaste veckorna kommer CSN att skicka ut blanketter till dig som är återbetalare och som haft inkomster utanför Sverige under 2013. Vi vill att du ska skicka in intyg om dina inkomster.

Ansökan om beräkning av årsbelopp 2015

Om du vill att ditt årsbelopp 2015 ska beräknas utifrån din inkomst måste du skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt (taxering) för 2013 eller motsvarande från skattemyndigheten i det land där du var bosatt.

Begäran om fler uppgifter – för kontroll av inkomst vid nedsättning

Om du hade nedsättning på ditt årsbelopp 2013 eller fick ditt årsbelopp 2013 fastställt utifrån din beräknade inkomst måste du nu styrka dessa uppgifter. Det gör du genom att skicka in ditt beslut om slutlig skatt (taxering) för 2013 eller motsvarande från skattemyndigheten i det land där du var bosatt.

Observera att det inte räcker med lönebesked.

Om du har fått båda blanketterna räcker det med att du skickar in en av dem med styrkta uppgifter.

Inkomster i utlandet

Senast uppdaterad: 2014-09-11