För dig som har haft samordnad betalning med årlig förlängning

Samordnad betalning innebär att du betalar ett gemensamt belopp för lånetyperna studiemedel och studielån. Från 2014 är det inte längre möjligt att få årlig förlängning av din samordnade betalning. Om du vill fortsätta samordna betalningarna för dina lån, måste du numera ansöka om det för ett år i taget.

Om du vill ansöka om samordnad betalning för 2014, måste din ansökan ha kommit in till CSN senast den 15 april 2014. Blanketten heter "Ansökan om samordnad betalning" (nr 6815A). Den finns att beställa i Mina sidor.

Här kan du läsa mer om samordnad betalning:

Samordna betalning

Senast uppdaterad: 2014-01-31