Om du har återkrav

Om du exempelvis avbrutit dina studier eller fått högre inkomst, kan du få ett återkrav. Det innebär att du måste betala tillbaka hela eller delar av det studiestöd du fått.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Återkrav innebär att du måste betala tillbaka studiestöd du fått från CSN men inte haft rätt till. Det kan vara både bidrag och lån.

När får du återkrav?

Du kan få ett återkrav om du exempelvis

  • avbrutit dina studier
  • studerat i mindre omfattning än vad du skrivit i din ansökan om studiemedel
  • haft högre inkomst än vad du meddelat CSN.

Om du avbrutit dina studier

Om du avbrutit dina studier kan du ha fått för mycket studiestöd. Har du exempelvis fått studiestöd utbetalt för 14 veckor men avbrutit studierna efter 10 veckor, måste du betala tillbaka studiestödet för 4 veckor.

Om du studerat i mindre omfattning

Om du läst färre poäng än vad du skrev i din ansökan om studiemedel och inte anmält ändringen till CSN, kan du ha fått för mycket studiestöd. Då måste du betala tillbaka det du fått för mycket.

Om du haft högre inkomst

Om du haft högre inkomst än vad du meddelat CSN, kan du ha fått för mycket studiestöd. Då måste du betala tillbaka det du fått för mycket.

CSN kontrollerar i efterhand dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Vi får inkomstuppgifterna från Skatteverket först när taxeringen är fastställd. Det är därför du kan få ett återkrav på studiestöd som vi betalade ut för mer än ett år sedan.

Anser du att återkravet är felaktigt?

Om du anser att CSN har fattat ett felaktigt beslut kan du ansöka om att få ditt återkrav omprövat.

Du kan även överklaga till Överklagandenämnden för studiestöd. Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till CSN inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Räntor och avgifter

Förutom det belopp som du ska betala tillbaka måste du också betala ränta och en expeditionsavgift för återkravet. Under 2017 är räntan 2,88 procent. Du kan dra av räntan i deklarationen. Expeditionsavgiften är 100 kronor per återkrav och år.

Kontakta oss om du har svårt att betala

Normalt ska du betala hela återkravsskulden på en gång, senast den dag som står på inbetalningskortet. Om du har svårt att betala, kan du i vissa fall få en betalningsplan och dela upp betalningen. När vi prövar om du kan få en betalningsplan ser vi på hela din ekonomiska situation. Kontakta CSN direkt om du har svårt att betala.

Blankett för ansökan om en betalningsplan kan du beställa

Vad händer om du inte betalar i tid?

Om du inte betalar ditt återkrav i tid, skickar vi en påminnelse till dig. Betalar du inte efter påminnelsen får du ett kravbrev. Om du inte betalar trots påminnelse och kravbrev, skickar CSN en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Det gör vi för att få din skuld fastställd. När Kronofogden får ansökan skickar de ett betalningskrav till dig. För betalningsföreläggandet tillkommer det 680 kronor i avgift och arvode.

Om du fortfarande inte betalar, fastställs skulden i ett så kallat utslag. Utslaget ligger sedan till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden. Det kallas utmätning. För utmätningen tillkommer det en avgift på 600 kronor.
Kronofogden

Illustration som visar hur skulden ökar om du inte betalar ditt återkrav

Betalningsanmärkning

Du riskerar också att få en betalningsanmärkning om ditt ärende skickas till Kronofogden. Betalningsanmärkningen hanteras sedan av ett kreditupplysningsföretag, exempelvis UC och Kreditfakta. Dessa kreditupplysningsföretag utfärdar betalningsanmärkningar efter att ha hämtat uppgifter om obetalda avgifter från Kronofogden.

Bestridande av skulden till Kronofogden

Om du bestrider ansökan om betalningsföreläggande eller begär återvinning av utslag tillkommer rättegångskostnader hos tingsrätten.

Ditt ansvar att anmäla ändringar till CSN

Tänk på att alltid anmäla till CSN om det händer något som kan påverka din rätt till studiemedel. Genom att anmäla ändringar i god tid slipper du problem med dina studiemedel.

Anmäl ändringar (högskola)

Anmäl ändringar (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Anmäl ändringar (övriga utbildningar)

Anmäl ändringar (studerande utomlands)

Gå längst upp i artikeln