När kan ditt lån skrivas av?

Du kan i vissa fall få ditt lån avskrivet. Det innebär att du inte behöver betala tillbaka hela lånet eller en del av lånet.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Lånet skriver vi av

  • vid en viss ålder
  • vid dödsfall
  • på grund av behörighetsgivande studier, de vill säga att du tagit lån i vuxen ålder för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därefter studerat på eftergymnasial nivå.
  • med hänsyn till synnerliga skäl, det vill säga om du har starka individuella skäl.

Läs mer i menyn till vänster.

Hur ansöker du?

Avskrivningar på grund av ålder eller dödsfall sker i regel automatiskt. Även avskrivning för behörighetsgivande studier sker i de flesta fall automatiskt. I övriga fall måste du ansöka om avskrivning. Ansökningsblankett kan du beställa

Gå längst upp i artikeln