Dödsfall

Om en person som har studielån hos CSN avlider, skriver vi av lånet.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet när vi fått uppgift om detta från Skatteverket. Om den avlidne hade återkrav skrivs det av på samma sätt. Återkrav innebär att en person ska betala tillbaka studiestöd han eller hon fått men inte haft rätt till.

Bosatt utomlands

Om den avlidne var bosatt utomlands när dödsfallet inträffade, måste anhöriga skicka ett dödsbevis till CSN:s huvudkontor för att vi ska kunna skriva av lånet.

Adressen är
CSN
851 82 Sundsvall.

Gå längst upp i artikeln