Synnerliga skäl

Om du har starka individuella skäl (synnerliga skäl), kan du få delar av eller hela ditt lån avskrivet. Det innebär att du inte behöver betala tillbaka allt du lånat. Möjligheten att få avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl är dock mycket begränsad.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Du har möjlighet att få avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl om du exempelvis

  • har hel sjukersättning och din sammanlagda inkomst för 2017 är lägre än 112 000 kronor
  • fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning
  • tvingas avbryta din utbildning på grund av sjukdom eller skada.

Avskrivning på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning

Hur ansöker du?

För att du ska kunna få avskrivning, måste du ansöka om det. Det gör du genom att fylla i blanketten "Ansökan om avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl". Du måste kunna styrka dina skäl med intyg, exempelvis ett beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller ett läkarintyg. Du kan beställa blanketten

Gå längst upp i artikeln