Sjukdom eller funktionsnedsättning

I vissa fall kan du få delar av eller hela ditt lån avskrivet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Avskrivning innebär att du inte behöver betala tillbaka allt du lånat.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

CSN kan i vissa fall skriva av ditt lån med hänsyn till synnerliga skäl om du är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Detta gäller om

  • du har hel sjukersättning och din sammanlagda inkomst för 2017 är lägre än 112 000 kronor
  • du fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning
  • du tvingas avbryta din utbildning på grund av sjukdom eller skada.

Om du har sjukersättning

Du kan få avskrivning om du har hel sjukersättning från Försäkringskassan och din sammanlagda inkomst är lägre än 2,5 prisbasbelopp. För 2017 motsvarar det en årsinkomst på 112 000 kronor.
Vad räknas som inkomst?

Exempel - Stefan har sjukersättning

Stefan har tidigare studerat med lån från CSN. Han har nu en sjukdom som gör att han aldrig kommer att kunna arbeta igen. Därför har han sjukersättning från Försäkringskassan. Eftersom Stefans årsinkomst är lägre än 112 000 kronor, skriver CSN av hela lånet.

Om du fått förlängd studietid

Om du har en funktionsnedsättning och därför behöver studera med en lägre studietakt, får du oftast en längre studietid. Det innebär att du kan behöva låna mer pengar. Då kan vi i vissa fall skriva av den del av ditt lån som du fått på grund av den förlängda studietiden.

Du måste ha avslutat din utbildning innan du kan ansöka om avskrivning på grund av förlängd studietid. När du ansöker ska du skicka in ett läkarintyg som visar att den förlängda studietiden berodde på din funktionsnedsättning.

Exempel - Lotta har en synskada och fick förlängd studietid

Lotta har läst till kulturkommunikatör. Den utbildningen är vanligtvis 80 veckor lång. På grund av en svår synskada fick Lotta läsa utbildningen under 100 veckor. Hennes studietid blev alltså 20 veckor längre. Eftersom Lottas längre studietid berodde på en funktionsnedsättning, skriver CSN av den del av lånet som motsvarar de extra 20 veckorna. Det innebär att hon bara behöver betala tillbaka ett lån för 80 veckor.

Om du tvingas avbryta din utbildning

Om du tvingas avbryta dina studier på grund av sjukdom eller skada, kan du i vissa fall ha möjlighet till avskrivning. Detta gäller bara om du inte kan återuppta din utbildning eller använda den i arbetslivet.

Exempel - Carin råkar ut för en olycka

Carin som studerar på idrottslärarprogrammet råkar ut för en trafikolycka. Därför måste hon avbryta sin utbildning efter två terminer. Eftersom Carin inte har möjlighet att fortsätta studera på samma utbildning eller använda den i arbetslivet, tvingas hon ta nya studielån för en annan utbildning. CSN skriver därför av den del av lånen som hon inte kommer att ha nytta av.

Hur ansöker du?

För att du ska kunna få avskrivning måste du ansöka om det. Det gör du genom att fylla i blanketten "Ansökan om avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl". Du måste kunna styrka dina skäl med intyg, exempelvis ett beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller ett läkarintyg.

Blanketten kan du beställa

Om du beställer blanketten i Mina sidor, behöver du logga in med personlig kod eller e-legitimation.

Gå längst upp i artikeln