Vård av barn med funktionsnedsättning

Det är endast lån före 1989 som delvis kan skrivas av på grund av vård av barn med funktionsnedsättning.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Avskrivning på grund av vård av barn med funktionsnedsättning kan du bara få om du har lån tagna före 1989.

Gå längst upp i artikeln