NT-basår (studielån)

Om du tagit lån för ett NT-basår under perioden 1 januari 1989-30 juni 2001, är det möjligt att få avskrivning.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Avskrivning för att du gått ett NT-basår kan du bara få om du tagit lån under perioden 1 januari 1989-30 juni 2001. NT-basår var en utbildning som gav behörighet till särskilda utbildningsplatser inom naturvetenskap och teknik på högskolenivå (NT-utbildning).

Gå längst upp i artikeln