Ålder

I vissa fall kan ditt lån skrivas av på grund av din ålder. Här kan du läsa om vad som gäller för de olika lånen.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du har detta lån är det i regel färdigbetalt i början av det år du fyller 68. Om du ändå har en skuld kvar att betala då, kommer vi att skriva av lånet. Du behöver alltså inte ansöka om att få det avskrivet.

Undantag

Det belopp du ska betala till CSN för ett år kallas årsbelopp. Om du vid 68 års ålder inte betalat dina årsbelopp för de senaste tre åren, kan du inte få hela lånet avskrivet.

Gå längst upp i artikeln