Förändra dina lån

Om du har flera olika lån, kan du istället för att betala lånen var för sig, ansöka om att göra om lånen och betala enligt andra återbetalningsregler.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Annuitetslånet kan du inte förändra. Däremot kan du välja att lägga samman eller ändra lånevillkor för något av dina äldre lån så att du betalar utifrån reglerna för annuitetslånet.

Lägga samman lån

Ändra lånevillkor

Tänk på att förändringarna är definitiva. När du väl ansökt om dem kan du alltså inte ändra dig.

Kontakta oss

Om du vill ansöka om någon av dessa förändringar, kontakta CSN. Kontaktuppgifter hittar du under Kundservice.

Gå längst upp i artikeln