Samordna betalning

Samordnad betalning innebär att du betalar ett gemensamt belopp för studiemedel och studielån.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

För lån efter den 30 juni 2001 kan du inte begära samordnad betalning.

Gå längst upp i artikeln