Hur betalar du?

Du kan betala till CSN via bankgiro, autogiro eller e-faktura.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Betala via bankgiro

Du ska betala till bankgironummer 5580-3084.

Om du fått ett återkrav ska du betala till bankgironummer 5175-4158.

Om du betalar via internet till våra bankgironummer, ska du skriva in OCR-numret som finns på dina inbetalningskort från CSN. Om du inte hittar OCR-numret, kan du i stället skriva in ditt personnummer (tio siffror i följd utan mellanslag eller bindestreck).

Betala via autogiro

Om du vill betala ditt lån genom att dina pengar automatiskt dras från ditt konto, ska du ansöka om autogiro. Det gör du enklast genom att lägga till CSN som betalningsmottagare i din internetbank.

Det är din bank som bestämmer om du får betala via autogiro. Både CSN och banken måste sedan skicka en bekräftelse till dig, innan betalningarna via autogiro kan börja fungera.

Banken gör två försök att dra beloppet. Banken gör första dragningsförsöket tidigt på morgonen på förfallodagen, det innebär att pengarna måste finnas tillgängliga dagen innan förfallodagen. Saknas täckning vid första dragningsförsöket görs ett nytt försök första bankdagen efter förfallodagen.

Du kan inte betala återkrav via autogiro.

Bankgironummer för autogirobetalning

Det bankgironummer som visas i tjänsten Autogiro på din internetbank avser endast autogirobetalningar. Det går inte göra manuella inbetalningar till oss på det bankgironumret. Om du behöver göra en manuell inbetalning till oss, ska du betala till det bankgironummer som avser ditt lån, se ovan.

Byte av bank eller kontonummer

Om du vill byta bank eller ändra kontonummer, ska du kontakta din bank för att få hjälp med detta.

Avanmäla autogiro

Om du vill avanmäla ditt autogiro, ska du kontakta din bank eller skicka en skriftlig avanmälan till CSN. Din avanmälan ska innehålla ditt personnummer eller CSN-nummer och vara egenhändigt underskriven. E-post räknas inte som skriftlig anmälan.

Betala via e-faktura

Om du vill betala till CSN med e-faktura, anmäler du det i din internetbank. När du ska söka fram betalningsmottagare, ska du ange hela namnet Centrala studiestödsnämnden och inte förkortningen CSN. Du kommer sedan att få fakturan direkt till din internetbank. Du behöver bara göra en anmälan, även om du har flera lån eller återkrav.

När din anmälan om e-faktura blivit godkänd, får du ett e-brev samt ett meddelande till Mina meddelanden i Mina sidor. Du får även en ny betalningsplan. När du betalar med e-faktura får du dina betalningsplaner elektroniskt till Mina meddelanden. Varje gång det finns en ny betalningsplan i Mina meddelanden får du ett e-brev till din e-postadress.

Om du vill börja betala med e-faktura, finns det några saker att tänka på:

  • Du som betalar via autogiro måste först avanmäla det innan du kan ansluta dig till tjänsten e-faktura.
  • Du kan bara betala dina egna lån och återkrav via tjänsten e-faktura.
  • Den e-postadress du anmäler när du registrerar dig för e-faktura använder vi bland annat för att meddela dig att vi skickat ny information till Mina meddelanden i Mina sidor. Om den e-postadressen skiljer sig från den som redan finns i Mina sidor, kommer vi att ändra till den nya i Mina sidor.
  • Om du lagt in betalningar för kommande månader i din internetbank, måste du ta bort dem. Annars kan det bli så att du betalar in två gånger till CSN.

Byte av bank

Om du byter bank och vill fortsätta att betala med e-faktura, måste du anmäla dig till tjänsten på nytt i den nya internetbanken. Du behöver då inte avanmäla tjänsten i din gamla internetbank.

Avanmäla e-faktura

Om du inte längre vill betala med e-faktura, ska du avanmäla dig i din internetbank. Då kommer du i stället att få inbetalningskort hem i brevlådan.

Gå längst upp i artikeln