Hur ofta betalar du?

Normalt ska du betala på ditt lån fyra gånger per år vid vissa bestämda betalningstillfällen.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur ofta ska du betala?

Normalt ska du betala på ditt lån fyra gånger per år. Din betalning måste ha kommit in till CSN den sista bankdagen i

 • februari
 • maj
 • augusti
 • november.

Betalar du varje månad är det den sista bankdagen i varje månad som gäller. Om du betalar på ditt lån en gång om året, måste CSN ha fått din betalning till den sista bankdagen i februari.

Om du vill ändra hur ofta du ska betala

Vill du betala varje månad kan du själv ändra till månadsbetalning i Mina sidor i tjänsten Ändra till månadsbetalning.

Om du vill flytta fram en betalning

Om du tillfälligt har svårt att betala, kan du flytta fram en betalning en månad i Mina sidor i tjänsten Flytta fram en betalning. Det kan du göra en gång per år.

När ska du betala ett resterande slutligt årsbelopp?

Om du har betalat mindre (nedsättning) med hänsyn till din inkomst och det senare visar sig att du haft en högre inkomst än du beräknat, måste du betala mer på ditt lån i efterhand. Det du då ska betala kallas för resterande slutligt årsbelopp.

Du ska normalt betala detta belopp till den sista bankdagen i

 • april
 • juni.

Du har möjlighet att dela upp din betalning på mellan ett och sex betalningstillfällen. Om du vill ändra din betalningsplan, kontakta CSN via ingången Kundservice där du hittar telefonnummer och adresser.

Om du betalar en gång om året, måste CSN ha fått din betalning till den sista bankdagen i april. Betalar du varje månad, ska din betalning ha kommit in den sista bankdagen i

 • april
 • maj
 • juni
 • juli
 • augusti
 • september.
Gå längst upp i artikeln