Tidigare års räntor och regleringstal

Om du har lån efter 1989, betalar du ränta på ditt lån. Har du lån som är tagna före 1989, räknas ditt lån upp med ett så kallat regleringstal.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

I tabellen ser du hur räntan har förändrats de senaste åren.

År Räntesats, procent
2016 0,6
2015 1,0
2014 1,2
2013 1,3
2012 1,5
2011 1,9
2010 2,4
2009 2,5
Gå längst upp i artikeln