Ändrad återbetalningstid

Här kan du läsa om vad som kan påverka återbetalningstiden för de olika lånen.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur många år du ska betala på detta lån bestäms när du ska betala tillbaka för första gången. Återbetalningstiden är som längst 25 år. Om det är mindre än 25 år till och med det år du fyller 60, är det i stället den tiden som är din återbetalningstid.

När ändrar CSN din återbetalningstid?

Du behöver normalt inte ansöka om en ny återbetalningstid. Vi kommer automatiskt att räkna ut den nya tiden, om

  • du studerar med studiestöd igen. Du måste i så fall före årsskiftet 2016/2017 ha lånat minst 22 150 kronor för de nya studierna.
  • du tidigare fått din återbetalningstid ändrad på grund av ett återkrav och det beslutet inte längre gäller. Återkrav innebär att du måste betala tillbaka studiestöd du fått från CSN men inte haft rätt till.

Dessutom kan återbetalningstiden räknas om under förutsättning att du under 2017 minskat din skuld med minst 4 480 kronor. Detta gäller om du

  • gör en extra inbetalning
  • får en del av skulden avskriven
  • får ett återkrav på en del av skulden.

Exempel - Oskar har tagit nya lån

När Oskar började betala tillbaka fick han en återbetalningstid på nio år, eftersom hans studieskuld då var cirka 48 000 kronor. Efter att ha betalat i två år, börjar han studera med studiestöd igen och tar nya lån. Oskars skuld är nu ungefär 90 000 kronor. CSN räknar då automatiskt om den nya återbetalningstiden till 16 år.

När måste du ansöka om ny återbetalningstid?

Om du fått betala mindre (nedsättning) på ditt årsbelopp i minst tre år på grund av inkomst eller med hänsyn till synnerliga skäl, kan din återbetalningstid också räknas om.

För att få en ny återbetalningstid måste du ansöka om det. Om du vill ansöka om en ny återbetalningstid för 2018, måste din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 november 2017.

Exempel - Milena har fått betala mindre under tre år

Milena som är 30 år har fått sin återbetalningstid bestämd till 25 år, eftersom hennes studieskuld då var cirka 185 000 kronor. Efter att ha betalat i fyra år, har hon fått betala mindre under tre år och därför inte betalat något alls. Milena ansöker nu om en ny återbetalningstid, och hon får den omräknad till 25 år. Om hon inte hade ansökt om detta, skulle hon ha fått betala lånet under resterande 18 år.

Hur ansöker du?

Ansökningsblankett för ny återbetalningstid kan du beställa

Om du beställer i Mina sidor behöver du ditt personnummer och din personliga kod eller en e-legitimation för att logga in.

Gå längst upp i artikeln