När börjar du betala?

Vanligtvis börjar du betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du senast hade studiestöd.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du senast hade studiestöd samt vid ett årsskifte. Om du har studiestöd under en vårtermin, börjar du betala efter nästa årsskifte. Har du däremot studiestöd under en hösttermin, dröjer det ett år innan du börjar betala.

Exempel - Ebba studerade våren 2016

Ebba hade studiestöd under vårterminen 2016 och slutade sedan att studera. Hon börjar därför betala på sitt lån i början av 2017.

Om du studerar igen

Om du blivit återbetalningsskyldig och sedan studerar med studiestöd igen, får du ingen ny betalningsfri period när du avslutat de nya studierna.

Ska du studera igen?

Exempel - Sofie har studerat i två olika omgångar

Sofie gjorde uppehåll med sina studier i maj 2012. Hon började därför betala tillbaka sitt lån 2013. Men under vårterminen 2014 studerar Sofie med studiestöd igen och då behöver hon inte betala på lånet. När dessa studier avslutas i början av juni 2014, får hon ingen ny betalningsfri period. Eftersom Sofie betalar på sitt lån varje kvartal, gör hon sin första inbetalning efter studierna i augusti 2014.

Illustration som visar när du börjar betala tillbaka
Gå längst upp i artikeln