Tidigare års räntor på återkrav

I tabellen ser du hur räntan på återkrav har förändrats de senaste åren.

År Räntesats, procent
2016 3,28
2015 3,65
2014 3,99
2013 4,43
2012 4,93
2011 5,45
Senast uppdaterad: 2016-12-05