Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar på ditt studielån eller ditt återkrav skickar CSN de obetalda beloppen till ett inkassoföretag för att driva in din skuld.

För närvarande arbetar CSN med Svea Inkasso. Svea Inkasso eller deras ombud i det land där du bor kommer då att skicka ett kravbrev till dig. Då läggs det på en inkassoavgift som du får betala till inkassoföretaget.

Om du inte betalar inkassokravet kan rättsliga åtgärder inledas i landet där du bor. Det betyder att CSN går vidare till en utländsk domstol. Vanligtvis säger CSN upp studielånet till omedelbar betalning innan vi går till domstol. Det innebär att hela ditt studielån ska betalas på en gång. När CSN har fått en dom kan den användas för att utmäta dina tillgångar.

Läs mer om CSN:s rättsliga arbete i utlandet

Senast uppdaterad: 2016-04-01