Synnerliga skäl

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan du i vissa fall få nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl. Det innebär att du kan få betala mindre på ditt lån under en tid.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du har synnerliga skäl finns det en viss möjlighet att få betala ett lägre belopp för ett år (årsbelopp). När CSN prövar din ansökan gör vi en bedömning av alla förhållanden du beskriver.

Vad är synnerliga skäl?

Synnerliga skäl är exempelvis

  • om du är beroende av försörjningsstöd under minst tre månader i följd
  • om du får hel aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. Din totala inkomst får då inte vara högre än 2,5 prisbasbelopp. För år 2017 är gränsen 112 000 kronor.

Vad räknas som inkomst?

Ditt årsbelopp kan inte bli lägre än det belopp du redan betalat för året. Tänk därför på att skicka in din ansökan så fort som möjligt.

Exempel - Edina får försörjningsstöd

Edina ska betala 10 000 kronor för aktuellt år. Under perioden januari-maj har hon fått försörjningsstöd. Därför ansöker Edina om att få betala mindre och hon skickar även med ett intyg från socialkontoret. Eftersom hon fått försörjningsstöd minst tre månader i följd behöver hon inte betala något för det året.

Exempel - Robert får tidsbegränsad sjukersättning

Robert ansöker om att få betala mindre, eftersom han har hel sjukersättning under perioden 1 januari 2015-31 oktober 2016. Han får 104 500 kronor i sjukersättning under 2016. Robert har inte några andra inkomster. Eftersom Roberts sjukersättning är lägre än 110 750 kronor, behöver han inte betala något för 2016. I början av 2017 måste han dock skicka in en ny ansökan.

Vissa kan få lånet avskrivet

Om du har hel sjukersättning och den är under 2,5 prisbasbelopp (112 000 kronor under 2017), har du möjlighet att få avskrivning. Det innebär att du inte behöver betala tillbaka hela lånet eller en del av lånet.
När kan ditt lån skrivas av?

Du måste styrka dina uppgifter

När du ansöker om att få betala mindre med hänsyn till synnerliga skäl, måste du alltid skicka in intyg som visar uppgifter om din inkomst eller den tidsperiod du får ersättning. Du ska skicka in följande:

  • Om du får försörjningsstöd ska du visa detta med ett intyg från socialtjänsten där det framgår under vilka månader du fått försörjningsstödet utbetalt.
  • Om du har sjukersättning ska du skicka med ett beslut om detta från Försäkringskassan.

Måste du betala trots att du ansökt om nedsättning?

Du är skyldig att betala ända tills du får ett beslut. Om du inte betalat under den tid vi prövar din ansökan och senare får ett beslut om avslag, kan detta leda till att du får en kortare tid på dig att betala hela beloppet.

Hur ansöker du?

Ansökningsblankett för nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl kan du beställa

30 november

Sista ansökningsdatum

För att du ska kunna få betala mindre för 2017 med hänsyn till synnerliga skäl, måste din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 november 2020. Detta är också sista dagen för att anmäla att uppgifter i din ansökan ändrats eller för att ta tillbaka din ansökan.

Sista ansökningsdatum för tidigare år
År Sista ansökningsdatum
2016 30 november 2019
2015 30 november 2018
2014 30 november 2017
2013 30 november 2016
Gå längst upp i artikeln