Anmäl ändringar

Om du har ett beslut om att betala mindre med hänsyn till din inkomst är det viktigt att du anmäler ändringar till CSN. Detta ska du göra exempelvis om du får en högre inkomst eller om du avbrutit dina studier.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Ändrad inkomst

Om du fått beslut om att betala mindre (nedsättning) med hänsyn till din inkomst ett år, dvs. ett lägre årsbelopp är det viktigt att du meddelar CSN om din inkomst ändras.
Vad räknas som inkomst?

Hur anmäler du  ändrad inkomst?

Du anmäler din ändrade inkomst i tjänsten Ändra inkomst i Mina sidor. Du loggar in med mobilt BankID, e-legitimation eller din personliga kod. Har du glömt din personliga kod beställer du enkelt en ny i Mina sidor.

I tjänsten kan du anmäla din ändrade inkomst för 2016 fram till den 31 augusti 2017 och för 2017 fram till den 31 augusti 2018. Behöver du ändra inkomst därefter kontaktar du CSN. Kommer din ändring in via tjänsten prövar vi på nytt beslutet om att betala mindre. Ändrar du din inkomst efter den 31 augusti gör vi en prövning om vi kan ta hänsyn till den nya inkomstuppgiften.

Om du inte anmäler ändrad inkomst

Om du inte meddelar CSN att din inkomst ändrats, kan detta medföra att du måste betala ett belopp i efterhand. CSN får uppgifter från Skatteverket om din sammanlagda inkomst under hösten året efter det år du fått betala mindre. Vid årsskiftet som följer räknar vi ut om du betalat rätt belopp. Om du betalat för lite, får du betala i efterhand. Då tillkommer det också en tilläggsavgift på sex procent.

Exempel - Lovisa måste betala i efterhand

Lovisa fick betala mindre under 2015 med hänsyn till sin inkomst. Men den inkomstuppgift CSN fått från Skatteverket visar att hennes inkomst under 2015 varit högre än hon beräknade när hon ansökte om att få betala mindre. Lovisa måste därför betala i efterhand under 2017.

Övriga ändringar

Om du fått betala ett lägre årsbelopp med hänsyn till synnerliga skäl, är det också viktigt att du anmäler ändringar till CSN. Det ska du göra om de uppgifter vi tog hänsyn till har förändrats.

Om du fått betala mindre under tiden du studerar och sedan avbryter studierna eller väljer att inte ta ut ditt studiestöd, ska du anmäla även detta till CSN. När du anmält ändringar kommer vi på nytt att pröva beslutet om att betala mindre. Det kan medföra att du måste betala hela eller delar av ditt årsbelopp. När du meddelat oss att du avbrutit dina studier kommer även beslutet om ditt studiestöd att prövas på nytt.

När ska du anmäla ändringar?

  • Meddela alltid CSN om du får en högre inkomst än vad du skrev i din ansökan om att betala mindre. På så sätt kan du undvika att få betala ett belopp i efterhand.
  • Om du fått betala mindre med hänsyn till synnerliga skäl och vill meddela ändringar, måste CSN ha fått din anmälan senast den 30 november tre år efter det år anmälan gäller. En anmälan om en ändring för 2016 ska alltså ha kommit in till CSN senast den 30 november 2019.
  • En anmälan om en ändring som påverkar din rätt till studiestöd, exempelvis ett studieavbrott, ska ha kommit in till CSN senast en vecka efter det att förändringen inträffat.

Om du betalar utan att anmäla ändringar

Om du exempelvis avbryter dina studier eller får högre inkomst, ska du meddela detta till CSN direkt. Först när du fått ett beslut om nytt årsbelopp kan du betala in mer pengar. Om du betalar utan att ha anmält en ändring, räknas det inbetalda beloppet som en extra inbetalning. Följden kan då bli att du i efterhand ändå får ett belopp att betala.
Extra inbetalning

Gå längst upp i artikeln