Inkomst

Du kan ansöka om att få betala mindre på ditt lån med hänsyn till din inkomst. Det kallas nedsättning. Hur det påverkar din kommande återbetalning kan du få en uppfattning om genom tjänsten Räkna ut i menyn till höger.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Du kan ansöka om att få betala ett lägre årsbelopp med hänsyn till din inkomst.

  • Till och med det år du fyller 49 finns möjligheten att få ett årsbelopp som är fem procent av din inkomst.
  • Från och med det år du fyller 50 finns möjligheten att få ett årsbelopp som är sju procent av din inkomst. Då räknar vi in en del av din förmögenhet i inkomsten.

Vad räknas som inkomst?

För att du ska kunna få betala mindre under 2017, måste det nya årsbeloppet vi räknar fram utifrån din inkomst vara minst 1 344 kronor lägre än det tidigare årsbeloppet.

Exempel - Carl får betala mindre

Carl som är 32 år ska betala 12 600 kronor till CSN under 2017. I sin ansökan om att få betala mindre beräknar han inkomsten under året till 220 000 kronor. Fem procent av den inkomsten blir 11 000 kronor. Eftersom skillnaden mellan det nya och det tidigare beloppet är mer än 1 344 kronor, får Carl ett lägre årsbelopp. Han behöver alltså bara betala 11 000 kronor under 2017.

Tänk på

Det finns några saker du bör tänka på innan du ansöker om att få betala mindre:

  • Dina framtida årsbelopp kommer att bli högre. Det beror på att den tid du har på dig att betala tillbaka hela din skuld fortfarande gäller så länge du inte ansöker om ny återbetalningstid. Även om du får en ny återbetalningstid, kan årsbeloppen bli högre.
  • Från och med det år du fyller 50 kan ditt årsbelopp aldrig bli lägre än sju procent av din sammanlagda inkomst före skatt.
  • Om ditt lån inte är färdigbetalt när du fyller 60 år, får du betala tills din skuld är slutbetald eller som längst till det år du fyller 68.

Hur ansöker du om att få betala mindre?

Du ansöker om att få betala mindre i tjänsten Ansök om att betala mindre i Mina sidor.

30 november

Sista datum för ansökan

För att du ska kunna få betala ett lägre belopp för 2017 med hänsyn till inkomsten, måste din ansökan kommit in till CSN senast den 30 november 2017.

Så går det till

  1. Du ansöker om att få betala mindre i tjänsten Ansök om att betala mindre i Mina sidor.
  2. Om det saknas uppgifter i din ansökan, skickar vi en förfrågan till dig som du ska besvara.
  3. Vi beslutar om du har möjlighet att få betala mindre och skickar ett preliminärt beslut till dig. Där står det hur mycket du ska betala under året.
  4. Vi kontrollerar i efterhand att din inkomst stämmer med det du skrivit i din ansökan. Uppgifter om din inkomst i Sverige får vi från Skatteverket. Om du haft inkomster i utlandet, måste du själv styrka inkomstuppgifterna genom en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande intyg.
  5. Vi räknar ut om du betalat rätt belopp. Därefter får du ett slutligt beslut som visar hur stort ditt årsbelopp blev. Om det visar sig att du betalat för lite under året, får du betala in mer pengar till CSN.

CSN efterkontrollerar din inkomst

Vi kontrollerar din inkomst i efterhand (två år efter betalningsåret). Om det visar sig att du betalat för lite, måste du betala in mer pengar till CSN. Då får du också betala en tilläggsavgift.
Anmäl ändringar

Om du redan betalat

Ditt årsbelopp kan inte bli lägre än det belopp du redan betalat till CSN för året.

Om du lagt samman dina lån

Om du lagt samman dina lån, räknar vi ut det belopp du ska betala på ett särskilt sätt. Beroende på hur stora de olika lånen är när vi fattar beslutet kan årsbeloppet bli som lägst fyra procent av din inkomst och som högst fem eller sju procent av din inkomst.
Lägga samman lån

Gå längst upp i artikeln