Kontroll av inkomst

Om du fått betala mindre (nedsättning) för ett visst år utifrån din inkomst, räknar vi i efterhand ut om du betalat rätt belopp.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du fått betala ett lägre belopp för ett år (årsbelopp) med hänsyn till din inkomst, kontrollerar vi inkomsten i efterhand. Därefter räknar vi ut om du betalat rätt belopp. Det belopp vi då kommer fram till kallas slutligt årsbelopp.
Vad räknas som inkomst?

Inkomster i Sverige

Inkomster i Sverige kontrollerar vi genom att jämföra dina uppgifter med de inkomstuppgifter vi får från Skatteverket.

Inkomster i utlandet

Om du haft inkomster i utlandet, måste du själv lämna intyg till CSN som styrker de inkomstuppgifter du lämnade i din ansökan om att betala mindre. När vi behöver dina uppgifter får du ett brev där vi ber dig skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande intyg.

Om du låter bli att lämna intyg, kan vi inte ta hänsyn till de inkomstuppgifter du lämnade i din ansökan om att betala mindre. Det innebär att du måste betala det årsbelopp du hade innan du ansökte samt en tilläggsavgift. Får vi in dina intyg efter det att vi fattat ett beslut om ditt årsbelopp, kan vi ompröva beslutet. Det betyder att vi kan fatta ett nytt beslut där vi tar hänsyn till dina inkomstuppgifter.
Inkomster i utlandet

Hur lämnar du intyg?

Du lämnar intygen i tjänsten Lämna intyg om utländsk inkomst i Mina sidor. Där kan du också läsa om vilka intyg vi behöver för just ditt land.

Om du betalat för lite

Om du betalat för lite under ett år, måste du betala resten i efterhand. Det belopp du då ska betala kallas resterande slutligt årsbelopp. Då får du dessutom betala en tilläggsavgift på sex procent av det beloppet. Till och med det år du fyller 49 kan det belopp du får betala i efterhand bli högst fem procent av din inkomst. Därefter kan beloppet bli högst sju procent av din inkomst. Då tar vi även med en del av din eventuella förmögenhet i beräkningen. Beloppet kan dock inte bli högre än det var innan du fick nedsättning.

Anmäl om din inkomst blir högre

Meddela alltid CSN om du får en högre inkomst än vad du skrev i din ansökan om nedsättning. På så sätt kan du undvika att få betala ett belopp i efterhand.
Anmäl ändringar

Gå längst upp i artikeln