Överklagad taxering

Om du överklagat din taxering är det möjligt att vi kan ta hänsyn till detta när vi räknar ut vad du ska betala.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Har du överklagat taxeringen till Skatteverket? Det är först när överklagandet godkänts som vi på nytt kan pröva vårt beslut om slutligt årsbelopp med hänsyn till den nya inkomsten.

För att få det slutliga årsbeloppet omräknat måste du ansöka om det. Vänta dock med din ansökan till dess att överklagandet godkänts.

Kontakta oss

Om du har överklagat taxeringen bör du kontakta CSN via vår Kundservice.

Gå längst upp i artikeln