Hur överklagar du beslut?

Här kan du läsa om hur du gör för att överklaga ett beslut.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Tycker du att CSN fattat ett felaktigt beslut om återbetalningen av ditt lån? Då kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Vilken förvaltningsrätt som kommer att pröva ärendet står i överklagandehänvisningen i beslutet.

Du kan överklaga ett beslut om du exempelvis

  • anser att ditt årsbelopp som står i ditt årsbesked är felaktigt uträknat. Om du däremot har svårt att betala ditt årsbelopp ska du istället ansöka om att få betala ett mindre årsbelopp (nedsättning)
  • anser att det årsbelopp vi räknat fram utifrån ett beslut om nedsättning är felaktigt.

Har du svårt att betala?

Hur överklagar du?

Ditt överklagande måste vara skriftligt. Du ska skicka överklagandet till CSN. Det måste ha kommit in till oss senast tre veckor från den dag du fick beslutet.

I överklagandet ska du skriva

  • vilket beslut du vill ha ändrat
  • datum för beslutet
  • vilken ändring du vill ha
  • ditt namn
  • ditt personnummer
  • din adress
  • ditt telefonnummer.

Skicka ditt överklagande till

CSN i Göteborg
Postgatan 13
403 39 Göteborg.

Vad händer med överklagandet?

När vi får ditt överklagande kontrollerar vi först om det kommit in i tid. Vi prövar endast överklaganden som skickats in i tid. Därefter undersöker vi om vi kan ändra beslutet på det sätt du begärt. I så fall får du ett nytt beslut. Om vi inte kan ändra beslutet lämnar vi över ärendet till förvaltningsrätten.

När förvaltningsrätten prövat ditt överklagande skickar de ett beslut till dig. Tänk på att CSN:s beslut gäller till dess att förvaltningsrätten fattat ett nytt beslut. Det innebär att du är skyldig att betala till CSN, även om du exempelvis överklagat ett beslut om nedsättning.

Gå längst upp i artikeln