Har du inte betalat i tid?

Om du inte betalar i tid, skickar vi först påminnelser och sedan kravbrev till dig. Betalar du ändå inte lämnar vi över kravet till Kronofogden för indrivning.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du inte betalar ditt årsbelopp enligt din betalningsplan, händer följande:

  1. Vi skickar en påminnelse till dig om du inte betalar i tid. Då tar vi ut en påminnelseavgift på 450 kronor.
  2. Vi skickar en till påminnelse och lägger till ännu en påminnelseavgift på 450 kronor om du fortfarande inte betalar.
  3. Vi skickar ett kravbrev till dig om du inte heller betalar efter två påminnelser.
  4. Vi skickar kravet vidare till Kronofogden för indrivning om du inte betalar trots påminnelser och kravbrev. Kronofogden tar då ut en grundavgift på 600 kronor per krav.

Skulden ökar

Här ser du hur en skuld på 500 kronor snabbt ökar till 2 000 kronor om du låter bli att betala.

Illustration som visar hur skulden ökar om du inte betalar ditt årsbelopp

Du riskerar en betalningsanmärkning

Om ditt ärende går till Kronofogden, riskerar du att få en betalningsanmärkning. Det är kreditupplysningsföretag som utfärdar betalningsanmärkningar efter att de hämtat uppgifter från Kronofogden. UC och Kreditfakta är exempel på kreditupplysningsföretag.
Kronofogden

Har du ett återkrav?

Om du har ett återkrav som du inte betalar i tid, gäller andra regler.
Om du har återkrav

Gå längst upp i artikeln