Ska du studera igen?

Du behöver vanligtvis inte betala något på ditt lån under den tid du studerar.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du börjar studera igen med studiemedel från CSN, behöver du vanligtvis inte betala något på ditt lån under den tid du studerar. Då får du automatiskt ett lägre belopp (nedsättning) att betala.

Du behöver inte ansöka om att få betala mindre när du studerar. När vi beslutar att du får studiemedel ser vi samtidigt till att du inte behöver betala under den period du får studiemedel. Då får du ett beslut om att betala mindre på grund av studier. Tänk därför på att ansöka om studiemedel i god tid.

Om du har obetalda belopp sedan tidigare eller återkrav, måste du betala dem även om du får ett lägre årsbelopp att betala.

Studera utan studiemedel

Ska du studera utan studiemedel eller har du fått avslag på din studiemedelsansökan? Då får du inte automatiskt ett lägre belopp att betala. I stället kan du ansöka om att betala mindre (nedsättning) med hänsyn till inkomst.

Har du fått inbetalningskort för den period du ska studera?

Det som står på inbetalningskortet gäller tills vi beslutat om att du får ett lägre belopp att betala på grund av studier. Eftersom du vanligtvis inte behöver betala på ditt lån samtidigt som du studerar med studiestöd, kan du vänta och se om beslutet om att betala mindre hinner komma före sista betalningsdatumet. I beslutet om att betala mindre står det om du behöver betala beloppet på inbetalningskortet eller inte.

Olika belopp i årsbesked och beslut?

Vid årsskiftet får du alltid ett årsbesked och en betalningsplan där det står hur mycket du ska betala under året. I årsbeskedet kan det stå att du ska betala, trots att du redan fått ett beslut om att betala mindre. Då ska du titta på datumen för årsbeskedet och beslutet. Vanligtvis har årsbeskedet ett tidigare datum. Det är alltid beslutet med det senaste datumet som gäller.

När börjar du betala tillbaka igen?

Om du studerat en gång tidigare och börjar studera igen, får du vanligtvis inte någon ny betalningsfri period när du slutar att studera.

När börjar du betala?

Doktorand eller officersutbildning

Du kan även få ett lägre belopp att betala på grund av studier om du

  • får utbildningsbidrag för doktorander
  • deltar i en utbildning till reserv- eller yrkesofficer.
30 november

För att du ska kunna få ett lägre belopp att betala på grund av doktorandstudier (med utbildningsbidrag) eller utbildning till reserv- eller yrkesofficer måste du ansöka om det. Sista ansökningsdag är 30 november året efter betalningsåret. Du måste styrka utbildningstiden med ett intyg från högskolan eller den som är utbildningsansvarig.

Ansökningsblankett för att betala mindre kan du beställa

Gå längst upp i artikeln