Kontroll av studier

Vid studieavbrott har du inte längre rätt till nedsättning. Här kan du läsa om vad som händer när du meddelat att du avbrutit dina studier.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du fått ett lägre belopp (nedsättning) du ska betala till CSN för ett år (årsbelopp) med hänsyn till att du studerar med studiestöd från CSN, kontrollerar vi i efterhand om du studerar. Om du avbrutit dina studier, har du inte längre rätt till att betala ett lägre belopp.

Meddela avbrott

Om du avbryter dina studier ska du anmäla detta till CSN. Vi kommer då att pröva beslutet om att betala mindre på nytt. Detta kan innebära att du måste betala hela eller delar av årsbeloppet.

Om du tänker betala ditt årsbelopp, måste du meddela detta till CSN. Då prövar vi beslutet om att betala mindre på nytt. Om du betalar utan att ha anmält en ändring, räknas det inbetalda beloppet som en extra inbetalning. Läs mer om hur du anmäler ändringar i menyn till höger.

Extra inbetalning

Exempel - Per avbryter studierna

Per har fått studiestöd för det första kalenderhalvåret. Därför har han fått sitt årsbelopp nedsatt från 8 000 kronor till 4 000 kronor. Men Per avbryter sina studier redan efter en månad, vilket han meddelar till CSN. Vi ändrar då årsbeloppet till 6 000 kronor. Per får alltså sitt årsbelopp nedsatt med en fjärdedel eftersom han bara studerat under ett kvartal.

Gå längst upp i artikeln