Om du flyttar

Du som bor utomlands måste själv meddela din nya adress till CSN om du flyttar. Det är du skyldig att göra enligt lagen. Flyttar du inom Sverige får vi din adress automatiskt om du meddelar den till Skatteverket.

Anmäl ny adress till CSN genom

Senast uppdaterad: 2016-06-02