Hur betalar du?

Du kan betala ditt lån från utlandet på olika sätt. Här hittar du information om de olika betalningssätten.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du bor utomlands och undrar hur du ska göra dina betalningar till CSN, ska du vända dig till din bank. Har du andra frågor om ditt lån, kan du kontakta CSN. Kontaktuppgifter hittar du under Kundservice.

Du kan välja att betala ditt lån från utlandet på olika sätt:

IBAN-nummer med BIC-kod

Om du bor i ett EU/EES-land eller i Schweiz och vill betala lånet via bank, ska du använda ett så kallat IBAN-nummer tillsammans med en BIC-kod. Den BIC-adress du ska använda när du betalar till CSN är DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm.

Du kan även betala med IBAN utanför EU/EES eller Schweiz. Avgiften kan variera beroende på landet och att det därför kan bli dyrare än när du betalar inom EU/EES eller Schweiz.

Observera att det är olika IBAN-nummer beroende på vilket lån du betalar på (se tabell för varje lån).

Glöm inte att skriva

  • personnummer
  • namn
  • adress.
Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån) Återkrav
IBAN: SE91 1200 0000 0128 1011 1847
BIC: DABASESX
IBAN: SE69 1200 0000 0128 1011 1855
BIC: DABASESX

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för kontonummer. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består av totalt 24 tecken.

Insättning med BIC-kod

Om du bor i ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz och vill betala lånet via bank, kan du göra en insättning tillsammans med en BIC-kod. Du betalar via bankkonto till Danske banks BIC-adress: är DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm

Observera att det är olika bankkonton beroende på vilket lån du betalar på (se tabell för varje lån).

Glöm inte att skriva

  • personnummer
  • namn
  • adress.
Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån) Återkrav

Bankkonto: 12810111847
BIC: DABASESX

Bankkonto: 12810111855
BIC: DABASESX

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt. Den består av 8-11 tecken. BIC kallades tidigare SWIFT.

Kredit-, betal- eller kontokort

Om du har ett kredit-, betal- eller kontokort som är kopplat till Visa eller Mastercard, kan du betala till CSN med tjänsten Betala med kort. För att du ska kunna använda tjänsten, måste din utländska adress vara registrerad hos oss. Tjänsten Betala med kort hittar du i Mina sidor under Betala tillbaka.

Du kan bara betala de belopp som finns i din betalningsplan. Vill du göra extra inbetalningar utöver de belopp som finns i din betalningsplan, måste du först kontakta CSN. Telefonnummer och adresser hittar du under Kontakta oss.

Autogiro

Om du har ett konto i en svensk bank eller i en utländsk bank som är verksam i Sverige, kan du betala via autogiro även om du bor utomlands.

Det gör du enklast genom att lägga till CSN som betalningsmottagare i din internetbank. När du ombeds ange betalarnummer ska du skriva ditt personnummer, tio siffror. Det är din bank som bestämmer om du får betala via autogiro. Både CSN och banken måste sedan skicka en bekräftelse till dig, innan betalningarna via autogiro kan börja fungera.

Du kan inte betala återkrav via autogiro.

Bankgironummer för autogirobetalning

Det bankgironummer som visas i tjänsten Autogiro på din internetbank avser endast autogirobetalningar. Det går inte göra manuella inbetalningar till oss på det bankgironumret. Om du behöver göra en manuell inbetalning till oss, ska du betala till de betalningsuppgifter som avser ditt lån, se ovan.

Byte av bank eller kontonummer

Om du vill byta bank eller ändra kontonummer, ska du ta kontakt med din bank för att få hjälp med detta.

Avanmäla autogiro

Vill du avanmäla ditt autogiro ska du kontakta din bank eller göra en skriftlig anmälan till CSN (e-post räknas inte).

E-faktura

Du kan betala med e-faktura till CSN om du har ett konto i en svensk bank eller i en utländsk bank som kan hantera e-faktura till en svensk betalningsmottagare. Vi skickar då fakturan direkt till din internetbank. Det enda du behöver göra är att logga in på bankens webbplats, granska fakturan och godkänna den. Fakturan betalas sedan automatiskt. Du anmäler dig för betalning med e-faktura hos din internetbank. När du ska söka fram betalningsmottagare, ska du ange hela namnet Centrala studiestödsnämnden och inte förkortningen CSN. Du behöver bara göra en anmälan, även om du har flera lån.

När din anmälan om e-faktura har blivit godkänd får du ett e-brev samt ett meddelande till Mina meddelanden i Mina sidor. Du får även en ny betalningsplan. När du betalar med e-faktura får du dina betalningsplaner elektroniskt till Mina meddelanden. Varje gång en ny betalningsplan finns i Mina meddelanden får du ett e-brev till din e-postadress.

Om du vill börja betala med e-faktura, finns det några saker att tänka på.

  • Betalar du via autogiro måste du först avanmäla det innan du kan ansluta dig till tjänsten e-faktura.
  • Du kan bara betala dina egna lån och återkrav via tjänsten e-faktura.
  • Den e-postadress du anmäler i samband med att du registrerar dig för e-faktura kommer vi att använda bland annat för att meddela dig att vi skickat ny information till Mina meddelanden i Mina sidor. Om den e-postadressen skiljer sig från den som redan finns i Mina sidor, kommer vi att uppdatera adressen i Mina sidor med den nya.

Byte av bank

Om du byter bank och vill fortsätta att betala med e-faktura, måste du anmäla dig till tjänsten på nytt i den nya internetbanken. Du behöver då inte avanmäla tjänsten i din gamla internetbank.

Avanmäla e-faktura

Vill du inte längre betala med e-faktura avanmäler du dig i din internetbank. Då kommer du att få inbetalningskort hem i brevlådan istället.

Svensk internetbank

Om du har ett konto i en svensk bank med tillhörande internetbank, kan du betala via internet till CSN även om du bor utomlands.

Du kan betala via internet till våra bankgironummer som du hittar i tabellen. Skriv in OCR-numret som finns på dina inbetalningskort från CSN. Om du inte har kvar inbetalningskorten, kan du i stället skriva in ditt personnummer utan bindestreck (tio siffror i följd).

Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån) Återkrav
Bankgironummer: 5580-3084 Bankgironummer: 5175-4158

När du betalar från utlandet

En betalning från utlandet kan ta längre tid än inom Sverige. Betala därför i god tid.

Tänk på att du måste hinna ansöka om tillstånd för betalningen, om du bor i ett land med valutarestriktioner.

Om din betalning inte kommit in till CSN i tid eller om du betalat för lite på grund av att banken tagit ut en avgift, kommer du att få en påminnelseavgift på 450 kronor.

Kom ihåg att alltid meddela ändrad adress till CSN.

Har mina betalningar kommit in
Om du betalar via betaltjänster som inte tillhör det traditionella banksystemet, exempelvis olika gratistjänster via internet och mobilappar, måste du själv se till att din betalning kommit in till CSN. Det gör du enklast via Mina sidor under ” Har mina inbetalningar kommit in”.
Har inte betalningen inkommit 5 bankdagar efter att du gjort betalningen bör du kontakta CSN.

Gå längst upp i artikeln