Extra inbetalning

Du kan när som helst under året betala extra på ditt lån. Hur det påverkar din kommande återbetalning kan du få en uppfattning om genom tjänsten Räkna ut vad du ska betala. Du hittar tjänsten i Mina sidor.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du vill betala av ditt lån i en snabbare takt, kan du när som helst under året göra extra inbetalningar. Det gör du till bankgironummer 5580-3084. Om du är månadsbetalare och betalar via internet men vill betala ett högre månadsbelopp kan du själv ändra till ett valfritt högre belopp än det som står i din betalningsplan. Du ska använda samma OCR-nummer som för ordinarie betalningar. Du kan enkelt se din betalningsplan, aktuella betalningsuppgifter och gjorda inbetalningar i Mina sidor.

Betalar du med ett eget inbetalningskort, ska du skriva ditt namn och personnummer som avsändare.

Om du väljer att göra en extra inbetalning, kommer vi att räkna av den i följande ordning:

  1. mot det belopp du ska betala till CSN för ett år (årsbelopp)
  2. som en extra inbetalning på ditt lån.

Det är alltså först när årsbeloppet är betalt som vi kommer att räkna av din betalning som en extra inbetalning på ditt lån. Om du gör en extra inbetalning i början av året så att årsbeloppet blir betalt, skickar vi inte några fler inbetalningskort till dig under året. Vill du betala mer under året, går det givetvis bra.

Om du betalar ditt lån via autogiro och vill göra extra inbetalningar, ska du kontakta CSN.

Om du vill betala av hela ditt lån, ska du kontakta CSN och tala om till vilket datum du vill slutbetala lånet. Du får då veta vilken summa du ska betala.

Tänk på att du inte kan betala årsbeloppet för 2018 i förväg genom att göra extra inbetalningar under 2017.

Exempel - Stefania gör en extra inbetalning

Stefania ska betala ett årsbelopp för 2016 på 8 400 kronor, uppdelat på fyra betalningstillfällen. Sista betalningstillfället för året är den 30 november 2016, då hon ska betala 2 100 kronor. Men i september betalar Stefania in 10 000 kronor. När pengarna kommer in till CSN, räknar vi av 2 100 kronor mot det som är kvar att betala på det ordinarie årsbeloppet för 2016. Resterande 7 900 kronor bokför vi som en extra inbetalning på lånet.

Årsbeloppet och återbetalningstiden kan förändras

Om du gör en extra inbetalning, kan ditt årsbelopp och din återbetalningstid förändras.

För att en förändring ska kunna ske för 2017, måste följande villkor ha uppfyllts:

  • Din skuld ska ha minskat med minst 4 430 kronor under 2016 genom en extra inbetalning.
  • Ditt årsbelopp för 2017 kan inte bli lägre än 15 procent av prisbasbeloppet (6 720 kronor för 2017).
Gå längst upp i artikeln