Betala hela lånet

Om du vill betala hela ditt lån, kan du göra det när som helst under året. Ta kontakt med oss för att få det exakta beloppet uträknat.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Du kan när som helst betala av hela ditt lån. Tänk på att lånet har förändrats sedan du fick ditt årsbesked i början av året. Det har tillkommit ränta och du kan ha gjort inbetalningar.

Kontakta oss

Om du tänker betala av hela lånet på en gång, kontakta vår Kundservice. När du kontaktar oss ska du tala om till vilket datum du vill slutbetala ditt lån. Du får då veta vilken summa du ska betala.

Det är viktigt att du kontaktar oss senast i början av december, om du vill betala hela lånet före årsskiftet.

Gå längst upp i artikeln