Hur mycket ska du betala?

Du betalar lika mycket oavsett om du bor i Sverige eller utomlands. Det som avgör hur mycket du ska betala är främst vilket lån du har.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Du betalar lika mycket på ditt lån oavsett om du bor i Sverige eller utomlands.

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på

  • hur stor skuld du har
  • hur länge du ska betala på ditt lån
  • hur hög räntan är. Regeringen fastställer räntan varje år. Den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren.

Dessutom beräknas det belopp du ska betala till CSN för ett år (årsbeloppet) på ett uppräkningstal på högst två procent per år. Om räntan höjs eller sänks förändras också uppräkningstalet.

Vi räknar alltså ut hur mycket du ska betala utifrån en speciell annuitetsformel. Det innebär att årsbeloppet i regel ökar år för år.

Gå längst upp i artikeln