Har du svårt att betala?

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan du i vissa fall få en ny betalningsplan. Du kan även ansöka om att få betala mindre. Det kallas nedsättning.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan vi i vissa fall ändra din betalningsplan. När vi prövar om du kan få en ny betalningsplan ser vi på hela din ekonomiska situation. Du får gärna ringa till oss för att vi ska kunna titta på vilka möjligheter vi har att hjälpa dig. Kontaktuppgifter hittar du under Kundservice.

Du kan även ansöka om att få betala mindre, det kallas nedsättning. När du betalar mindre under en viss tid kan det påverka din återbetalning i framtiden. Det kan exempelvis innebära att dina framtida årsbelopp blir högre eller att återbetalningstiden förlängs.

Du kan ansöka om att få betala mindre

  • om din inkomst minskar
  • om du har synnerliga skäl, det vill säga om du har starka individuella skäl. Ett synnerligt skäl är exempelvis att du får försörjningsstöd under en längre tid.

Läs mer om att betala mindre med hänsyn till inkomst
Läs mer om att betala mindre med hänsyn till synnerliga skäl

Vilka inkomster ska du ta med i din ansökan?

Det är den sammanlagda inkomsten före skatt du ska skriva i din ansökan. I den sammanlagda inkomsten ingår inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Om du har ett underskott i något av inkomstslagen, räknar vi det som 0 kronor. Tänk på att det i en del länder, exempelvis USA kan finnas fler inkomstslag som du måste räkna med.
Vad räknas som inkomst?

Beräkna inkomster i land med brutet beskattningsår

När du ansöker om att betala mindre ska du beräkna hur stor inkomst du kommer att ha. Vissa länder har inte samma beskattningsår som Sverige. De har i stället brutet beskattningsår. Det innebär att du ska redovisa inkomsten för det beskattningsår som gäller i just det landet, i stället för 1 januari–31 december.

Nedan följer en lista på länder som har brutet beskattningsår. Observera att listan inte är fullständig, utan det kan finnas fler länder som har brutet beskattningsår. I listan står perioden du ska använda när du beräknar din inkomst för inkomståret 2017.

  • Australien: 1 juli 2016-30 juni 2017
  • Nya Zeeland: 1 april 2017-31 mars 2018
  • Storbritannien: 6 april 2017-5 april 2018
  • Sydafrika: 1 mars 2017-28 februari 2018


I vissa länder kan du inte ansöka om att betala mindre (nedsättning) med hänsyn till inkomst

För att få betala mindre med hänsyn till din inkomst måste du kunna styrka dina inkomster i efterhand, exempelvis genom ett beslut om slutlig skatt. Om du har inkomster i ett land där du inte kan få ett beslut om slutlig skatt, exempelvis Dubai eller Förenade Arabemiraten, kan du inte ansöka om att få betala mindre med hänsyn till din inkomst. Har du svårt att betala kan du ansöka om att betala mindre endast om du har synnerliga skäl.

Försörjningsstöd

Om du lever på försörjningsstöd under minst tre månader i följd kan det vara ett synnerligt skäl för att få betala mindre på ditt lån. I många länder finns det olika stöd som motsvarar det svenska försörjningsstödet.

Kontroll av utländska inkomster

Om du får ett lägre belopp att betala med hänsyn till din inkomst, kontrollerar CSN inkomsten i efterhand. Därefter räknar vi ut om du betalat rätt belopp. Du som bor eller har bott utomlands måste själv intyga din inkomst. Uppgifter om din inkomst i Sverige får vi från Skatteverket.

CSN kan i vissa fall ta hänsyn till avdrag inom inkomstslagen. Avdrag utanför inkomstslagen såsom grundavdrag och allmänna avdrag godtas inte. Det är du själv som måste yrka på gjorda avdrag och visa att de är godkända.

Om du låter bli att styrka din inkomst, kan vi inte ta hänsyn till de inkomstuppgifter du lämnade i din ansökan om att betala mindre. Det innebär att du måste betala det årsbelopp du hade innan du ansökte samt en tilläggsavgift. Får vi in dina styrkta inkomstuppgifter efter det att vi fattat ett beslut om ditt årsbelopp, kan vi ompröva beslutet. Det innebär att vi kan fatta ett nytt beslut där vi tar hänsyn till dina styrkta inkomstuppgifter.
Kontroll av inkomst
Inkomster i utlandet
Vad räknas som inkomst?

Gå längst upp i artikeln