Har du inte betalat i tid?

Om du inte betalar i tid, skickar vi påminnelser och sedan kravbrev till dig. Betalar du ändå inte lämnar vi över kravet till ett inkassoföretag.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du inte betalar ditt årsbelopp enligt din betalningsplan, händer följande:

  1. Vi skickar en påminnelse till dig om du inte betalar i tid. Då tar vi ut en påminnelseavgift på 450 kronor.
  2. Vi skickar en till påminnelse och lägger till ännu en påminnelseavgift på 450 kronor om du fortfarande inte betalar.
  3. Vi skickar ett kravbrev till dig om du inte betalar efter två påminnelser.
  4. Vi skickar kravet vidare till ett inkassoföretag för indrivning om du inte betalar trots påminnelser och kravbrev. Inkassoföretaget tar då ut en avgift som du ska betala. Storleken på avgiften varierar beroende på vilket land du bor i.

CSN kan säga upp lånet

Om du inte betalar efter två påminnelser och kravbrevet, har CSN möjlighet att säga upp ditt lån. Det innebär att du måste betala hela din skuld på en gång.

Har du ett återkrav?

Om du har ett återkrav som du inte betalar i tid, gäller andra regler.
Om du har återkrav

Gå längst upp i artikeln