Inkomster i utlandet

Du måste styrka din inkomst med intyg om du fått betala mindre med hänsyn till din inkomst eller om du vill få ditt årsbelopp beräknat utifrån din inkomst.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)


Kontroll av inkomstuppgifter

Om du fått betala ett lägre belopp för ett år (årsbelopp) med hänsyn till din inkomst, kontrollerar vi inkomsten i efterhand. Du måste styrka din inkomst med intyg. Hur du styrker din inkomst beror på vilket land du bor i. I menyn till vänster hittar du mer information om vad som gäller i några länder. Därefter räknar vi ut om du betalat rätt belopp. Det belopp vi då kommer fram till kallas för slutligt årsbelopp.
Vad räknas som inkomst?

Inkomster i Sverige

Inkomster i Sverige kontrollerar vi genom att jämföra dina uppgifter med de inkomstuppgifter vi får från Skatteverket.

Inkomster i utlandet

Om du haft inkomster i utlandet, måste du själv lämna intyg till CSN som styrker de inkomstuppgifter du lämnade i din ansökan om att betala mindre (nedsättning). När vi behöver dina uppgifter får du ett brev där vi ber dig skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande intyg från en skattemyndighet i det land där du bor.

Om du låter bli att lämna intyg, kan vi inte ta hänsyn till de inkomstuppgifter du lämnade i din ansökan om att betala mindre (nedsättning). Det innebär att du måste betala det årsbelopp du hade innan du ansökte om att betala mindre. Dessutom får du betala en tilläggsavgift. Får vi in dina intyg efter det att vi fattat ett beslut om ditt årsbelopp, kan vi ompröva beslutet. Det betyder att vi kan fatta ett nytt beslut där vi tar hänsyn till dina inkomstuppgifter.

CSN kan i vissa fall ta hänsyn till avdrag inom inkomstslagen. Avdrag utanför inkomstslagen såsom grundavdrag eller allmänna avdrag godtas inte. Det är du själv som måste yrka på gjorda avdrag och visa att de är godkända.

Hur lämnar du intyg?

Du lämnar intygen i tjänsten Lämna intyg om utländsk inkomst i Mina sidor. Där kan du också läsa om vilka intyg vi behöver för just ditt land. Du loggar in med mobilt BankID, med e-legitimation eller med din personliga kod. Har du glömt din personliga kod beställer du enkelt en ny i Mina sidor.

Om du betalat för lite

Om du betalat för lite under ett år, måste du betala resten i efterhand. Det belopp du då ska betala kallas resterande slutligt årsbelopp. Då får du dessutom betala en tilläggsavgift på sex procent av det beloppet. Till och med det år du fyller 49 kan det belopp du får betala i efterhand bli högst fem procent av din inkomst. Därefter kan beloppet bli högst sju procent av din inkomst. Då tar vi även med en del av din eventuella förmögenhet i beräkningen. Beloppet kan dock inte bli högre än det var innan du fick beslut om att betala mindre (nedsättning).

Gå längst upp i artikeln