EU-anställda

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Betalar du skatt till EU måste du skicka med ett intyg som visar hur din EU-inkomst beskattas genom att skicka med Certificate of Revenues with Renumeration and Taxation Details. Är du bosatt utanför Sverige måste du dessutom skicka med ett beslut om slutlig skatt eller motsvarande från landet där du bor.

SINK (särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta)

Beskattas du i Sverige enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK), ska du även skicka in kontrolluppgifter på dina SINK-beskattade inkomster. Skicka med KU13 (grön kontrolluppgift) om du varit anställd, KU14 om du betalat artistskatt, KU17 om du haft sjöinkomst eller KU19 om du har haft pensions- eller försäkringsutbetalningar. Intygen kan du beställa från Skatteverket i Sverige.

Senast uppdaterad: 2017-09-07