Argentina

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Administración Federal de Ingresos Públicios, AFIP.

Om du har deklarerat

  • Declaración Jurada F-711 och
  • Internetutdrag av Presentacion de DDJJ y Pagos som visar att deklarationen är fastställ.

Om du inte har deklarerat

  • Kontrolluppgift F649 som arbetsgivaren lämnar till Dirección General Impositiva (DGI) och
  • Kopia av Mis aportes/Resumen de situacion previsional som visar samtliga inkomster för det aktuella året.

Om du helt saknat inkomst

  • Intyg från AFIP/DGI som styrker att du inte har deklarerat och helt saknat inkomst för det aktuella året.

Om du har inkomst av näringsverksamhet

  • Constancia de opcion – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes och
  • Intyg från AFIP/DGI som styrker inkomsten för det aktuella året.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP.

Gå längst upp i artikeln