Australien

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)


Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Australian Taxation Office (ATO). För inkomstuppgifter från Australien för 2016 ska intygen visa perioden 1 juli 2015-30 juni 2016.

Om du har deklarerat

• Notice of Assessment och
• Individual Tax Return

Om du har haft inkomster som deklarerats på Tax Return, Supplementary section ska du också skicka med den delen.

Om du inte har deklarerat och haft inkomst

• Non-lodgment advice med stämpel från ATO, Tax Return not Necessary eller Lodgement of your Tax Return not required och
• Payment summaries.

Om du inte har deklarerat och inte haft någon inkomst
• Non-lodgment advice med stämpel från ATO, Tax Return not Necessary eller Lodgement of your Tax Return not required och
• ett intyg från ATO som visar att du helt saknat inkomst.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Australien, Australian Taxation Office (ATO).

Gå längst upp i artikeln