Belgien

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur styrker du dina inkomstuppgifter?

Du styrker dina inkomstuppgifter genom att skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande för det aktuella året från Service Public Fédéral Finances (franska), Federale Overheidsdienst Financien (nederländska) eller Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen (tyska).

Om du har deklarerat

Alla sidor av:

  • Avertissement-extrait de rôle (franska),
  • Anslagsbiljet/Berekningsnota (nederländska) eller
  • Steuerbescheid (tyska).

Om du inte har deklarerat

  • Skicka med ett intyg från skattemyndigheten i Belgien, där din inkomst framgår.

Du kan beställa intygen från skattemyndigheten i Belgien, Service Public Fédéral Finances (franska), Federale Overheidsdienst Financien (nederländska) eller Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen (tyska).

Gå längst upp i artikeln